Czym jest festiwal Arabeska
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 września 2010 11:05

Kilka słów o idei festiwalu.

Festiwal organizowany jest rokrocznie na przełomie listopada i grudnia. Wszystko zaczęło się w roku 2004, kiedy to festiwal odbył się po raz pierwszy. Taniec nowoczesny stawał się coraz popularniejszy, powstawały nowe zespoły, a te nieco starsze szybko rozrastały  się z jednej do kilu, a czasami nawet kilkunastu grup. Niestety, możliwości prezentacji opracowanego materiału przed szeroką publiczności były raczej skromne.  Nie mówiąc już o wymianie doświadczeń pomiędzy samymi zespołami.


I na takim gruncie w Centrum Kultury "Karolinka" narodził się pomysł organizacji Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczesnego "Arabeska". Po pewnym czasie przegląd przerodził się w festiwal, czyli konkurs.

A cele wydarzenia wciąż pozostają te same, czyli:


- integracja środowisk tworzących amatorski ruch taneczny
- prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów tanecznych
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi,
- promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej,
- rozwijanie talentów estradowych, popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych


Festiwal ma charakter konkursu, w którym udział mogą brać zespoły amatorskie, prezentujące własne, autorskie układy i formy taneczne. Oceny będą dokonywać profesjonalni tancerze i choreografowie, którzy zasiadają w jury festiwalu. Skład jury oraz kwalifikacje członków tego szacownego grona można sprawdzić na zakładce "jury". Ocenie podlegać będzie:

- technika i precyzja wykonania
- opracowanie choreograficzne
- ogólny wyraz artystyczny
- estetyka i dobór strojów


Ponieważ najważniejszym celem organizatora jest promowanie twórczości młodych tancerzy oraz  integracja środowiska związanych z tańcem jury przyznawać będzie wyróżnienia I, II i III stopnia. Każdy z zespołów może się czuć wyróżniony samym uczestnictwem w festiwalu, ale dodatkowo każda grupa otrzyma upominek. No i ocenę jury, która powinna stanowić bodziec do dalszej pracy.


Festiwal cieszy się bardzo dużym, i wciąż rosnącym zainteresowaniem. Dość wspomnieć, że podczas  edycji zrealizowanej w roku 2009 w szranki stanęło 58 zespołów z terenu całego Śląska. Kilka przyjechało nawet spoza granice regionu. W sumie ponad 800 młodych tancerzy i tancerek przewinęło się przez scenę (i widownię) Centrum Kultury "Karolinka". A warto dodać, że scena liczy 9 na 9 metrów, a liczba miejsc na widowni ośrodka jest ograniczona zaledwie do 437.


I właśnie dlatego organizator, po analizie liczby zgłoszeń ustala czas występu, podział na kategorię i liczbę kategorii, a także godziny rozpoczęcie się pokazów tanecznych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wszystko z myślą o sprawnym i bezpiecznym przebiegu imprezy. Każdy z zespołów jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunów grupy oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas występu.


I nie ma obawy. Bez względu na liczbę uczestniczących zespołów nikt się nie zgubi. Każdy zespół po wpisaniu na listę startową i po dopełnieniu formalności (opłata wpisowego oraz dostarczenie nośnika audio z poprawnie nagranym utworem) otrzyma harmonogram występów. Ów harmonogram obejmuje kategorię, w której zespół występuje, godzinę rozpoczęcia pokazów w tej kategorii oraz numer startowy. Po ustaleniu maksymalnego czasu występu dla każdego zespołu będzie można oszacować z dokładnością do kilku minut dokładny czas rozpoczęcia pokazu wybranej grupy.  Jednak, co ważne, organizator zastrzega sobie prawo narzucenia poszczególnym kategoriom z góry ustalone godziny dotarcia do ośrodka  i rejestracji w punkcie informacyjnym. Informacje te zostaną dostarczone razem z harmonogramem występów.


Na koniec dodatkowa informacja. Każdy z zespołów przyjeżdża i ubezpiecza się na koszt własny.

 

Komentarze (0)

Napisz Komentarz

Musisz sie zalogowac aby dodac komentarz, zarejestruj sie jesli jeszcze nie masz konta

busy
Poprawiony: wtorek, 28 października 2014 12:00
 

Organizatorzy


 

 

Patronat Medialny

 

Ankieta

Podoba sie strona?
 
Facebook button Youtube button